Mielestämme hyvällä suunnitelmalla
on kolme keskeistä ominaisuutta.
Ensimmäisenä tulee selkeä pidemmän tähtäimen tavoitetila. Toisena tulee
kehitysohjelma, joka kuvaa mihin ja
missä järjestyksessä panostamme
resurssimme tavoitteeseen pääsemi-
seksi. Kolmanneksi tulee lyhyemmän
tähtäimen jalkautusohjelma, joka kertoo kuka tekee, mitä tekee ja milloin tekee.


Direction ja Action prosessimme
on kehitetty nämä uskomukset
mielessä pitäen.