Ihmiset sitoutuvat asiaan,
kun he

 

Direction & Action prosesseissa sitoutumista lisätään neljällä tavalla

Ryhmittäin
Yritysjohdon määrittämä suunta jalkautetaan organisaatioon ryhmittäin

Oma kieli
Suunta pilkotaan kehitysohjelmiksi ja jalkautetaan ryhmiin niiden omalla kielellä

Omat tavoitteet
Toteuttajat päättävät itse omista suuntaan vievistä tavoitteistaan ja toimenpiteistä

Seuranta
Tavoitteiden seuranta ja toimenpiteiden toteutus liitetään osaksi jokapäiväistä toimintaa